Let Out The Beast(Chinese ver) (+) Let Out The Beast(Chinese ver)

Let Out The Beast(Chinese ver) ☆ Let Out The Beast(Chinese ver)

[크리스] Ladies And Gentlemen

[크리스] 看 Show??票在手
Kan Show Queren piao zai sh?u
이 Show 티켓은 잘챙겼지

不要慌 不要忙排?向里走
Buyao hu?ng buyao mang Paidui xiang l? z?u
당황하지 말고 모두 줄을 서봐

[타오] ??看着表小心撞了?
Z?nme kanzhe bi?o Xi?ox?n zhuangle tou
시계만 보지 말고 머리 부딪히지 않게 조심하고

爆点在最后在???后shot!
Bao di?n zai zuihou zai k?ich?ng guohou shot!
하이라이트는 제일 마지막에 shoot!

[루한] 音??起 Lose Control, Energy 在??渗透
Y?nyue xi?ngq? Lose Control, Energy Zai t?nei shentou ????
음악이 들리면 Lose Control, Energy 가 너의 몸속에 스며들고

就?冷??成?的 Enemy ??跳舞跳到昏?
Jiu rang l?ngjing bian cheng n? de Enemy Rang n? tiaow? tiao dao h?n tou
침착함이 너의 Enemy가 되고 , 정신 놓을 때까지 그댈 춤추게 할거야

[레이] 理性?醒那些??奏叫醒?醒心中的野?
L?xing q?ngx?ng Naxi? mei jiezou jiaox?ng huanx?ng X?nzh?ng de y?shou
이성이 너를 깨우고 네 안에 있는 야수를 깨우고

[첸] 小心不??服的小孩全部是叛逆的??
xi?ox?n bu t?ng xunfu de xi?ohai quanbu shi panni de jiegou
반항스러운 아이같음을 조심해 모두가 길들일 수 없어

[All] 追光目光全都聚集在我身上
Zhu? gu?ng mugu?ng quan D?u juji zai w? sh?nshang
날 쫓는 눈빛과 스포트라이트

表演太炫??瞬??眼(Aight)
Bi?oy?n tai xuan Rang n? shunji?n sh?y?n
이 화려한 무대가 널 눈 멀게 할거야 (Aight)

追光目光全都聚集在我身上 ([크리스] so what so what)
Zhu? gu?ng mugu?ng quan D?u juji zai w? sh?nshang (so what so what)
날 쫓는 눈빛과 스포트라이트 (so what so what)

表演太炫??不敢?眼(Aight)
Bi?oy?n tai xuan Rang n? bu g?n zh?y?n
이 화려한 무대에서 눈을 뗄 수 없어 넌(Aight)

[루한] ?是?不住的本能 You know I’m gonna
Zhe shi d?ng bu zhu de b?nneng You know I’m gonna
숨겨둘 수 없는 본능 You know I’m gonna

[All] Let out the beast!

[시우민] 我知道??的 You know you wanna
W? zh?dao n? d?ng de You know you wanna
너도 알고있잖아 You know you wanna

[All] Let out the beast!

[레이] ?在是 Show Time
Xianzai shi Show Time
지금은 Show Time

[All] Let out the beast!

[첸] 和我一起喊 [All] Let out the beast!
He w? y?q? h?n Let out the beast!
다 같이 소리질러 Let out the beast!

[첸] ?我??? [All] Let out the beast! x3
Rang w? t?ngjian n? Let out the beast! x3
내가 들리게 Let out the beast!

[크리스] 前后 左右 不停地 Flash! 太正看起? Hot! ?点Fresh!
Qianhou zu?you bu ting de Flash! Tai zheng kan q?lai Hot! Dai di?n Fresh!
사방에서 멈추지 않는 Flash! 가장 보기 좋게 Hot! 조금 Fresh!

[타오] 喘息都在????中?感????有
Chu?nxi d?u zai chand?u Jiyi zh?ng zhe g?njue conglai meiy?u
헐떡이는 숨소리, 이런 감정 처음이야

[첸] 我?都 Still in control 中毒太深到??救
W?men d?u Still in control Zhongdu tai sh?n dao mo yao jiu
우린 모두 Still In Control 약으로 구제할 수 없을만큼 깊어졌어

想擦掉汗 却?不?手??眼都嫌太久
Xi?ng c? diao han que teng bu k?i sh?u Lian zh?y?n d?u xian tai ji?
흐르는 땀도 닦을 수 없어 눈 깜빡이는 것 조차 너무 긴걸

[시우민] ?斗????着??束?着??心的?索
Chan dou zh?ngzha changshizhe zh?ng tu? shufuzhe n? neix?n de shengsu?
벗어나려 하려 발버둥 쳐 네 안에 잠겨있는 사슬을 풀어

[루한] 无?如何也不能停止月亮都?落的?候
Wulun ruhe y? buneng tingzh? Yueliang d?u zhuiluo de shihou
무슨 일이 있던 멈출 수 없어 달이 지기 전까지

[ALL]追光目光全都聚集在我身上
날 쫓는 눈빛과 스포트라이트
Zhu? gu?ng mugu?ng quan D?u juji zai w? sh?nshang

表演太炫??不敢?眼(Aight)
Bi?oy?n tai xuan Rang n? bu g?n zh?y?n(Aight)
이 화려한 무대가 널 눈 멀게 할거야 (Aight)

追光目光全都聚集在我身上
Zhu? gu?ng mugu?ng quan D?u juji zai w? sh?nshang
날 쫓는 눈빛과 스포트라이트

表演太炫??不敢?眼(Aight)
Bi?oy?n tai xuan Rang n? bu g?n zh?y?n(Aight)
이 화려한 무대에 눈을 뗄 수 없어 넌 (Aight)

[루한] ?是?不住的本能 You know I’m gonna
Zhe shi d?ng bu zhu de b?nneng You know I’m gonna
숨겨둘 수 없는 본능You know I’m gonna

[All] Let out the beast!

[시우민] 我知道??的 You know you wanna
W? zh?dao n? d?ng de You know you wanna
너도 알고있잖아 You know you wanna

[All] Let out the beast!

[레이] ?在是 Show Time
Xianzai shi Show Time
지금은 Show Time

[All] Let out the beast!

[첸] 和我一起喊 [All] Let out the beast!
He w? y?q? h?n Let out the beast!
다 같이 소리질러 Let out the beast!

[첸] ?我??? [All] Let out the beast! x3
Rang w? t?ngjian n? Let out the beast! x3
내가 들리게 Let Out The Beast!

[크리스] 我想要?到? don’t run ??心 我不咬人
W? xi?ng yao zhu? dao n? don’t run Bie d?nx?n w? bu y?o ren
널 잡고싶어 don’t run 걱정마 물지 않아

??我?或?不能放手 ??逃?
Bie jiao w? dui huo cuo Buneng fangsh?u rang n? taotu?
옳고그름은 가르치지 마 난 절대 놓칠 수 없어

[타오] 那是?然 [크리스] You know that I know
Na shi d?ngran You know that I know
널 벗어나게 해 You Know That I Know

[크리스] ?已??有一点的机???里逃?
N? y?j?ng meiy?u y?di?n de J?hui cong zhel? taotu?
넌 이미 벗어날 기회가 없어

[타오] 到?? 是?候?走?的心 ?的一切
Dao shiji?n shi shihou Dai z?u n? de x?n n? de y?qie
시간이 됐어 너의 전부를 뺏어갈 차례

[크리스] Now right! (Right!) Left! (Left!)

[레이] 看?的左? Now Step! Step!
Kan n? de zu?bi?n Now Step! Step!
왼쪽을 봐 Now Step! Step!

[크리스] Now right! (Right!) Left! (Left!)

[레이] 再???圈 Now Step! Step!
Zailai zhuan ge qu?n Now Step! Step!
한 바퀴 돌아 Now Step! Step!

(You got me going crazy girl)

[첸] 就算?只野???心中
Jiusuan zhe zh? y?shou zu?n jin x?nzh?ng
야수가 달려들어도

(you got me going crazy, got me going crazy)

[첸] ?表演?束前保持??
Zhe bi?oy?n jieshu Qian b?ochi ch?ngdong
이 무대가 끝나기 전까진 안 돼

(You got me going crazy girl)

[레이] Hey! Hey! 控制我感?
Hey, Hey! Kongzhi w? g?njue
Hey, Hey! 내 감정을 조절해

(you got me going crazy, got me going crazy)

[루한] 完全就无法抵? Let out the beast!
Wanquan jiu wuf? d?d?ng Let out the beast!
Let out the beast! Let out the beast!
완전히 막을 방법은 없어Let out the beast!

[첸] Hey! Yeah! Yeah! Yeah! Let it out!

[All] 追光目光全都聚集在我身上
zhui guang mu guang quan dou ju ji zai wo shen shang
날 쫓는 눈빛과 스포트라이트
表演太炫??瞬??眼 (Aight)
biao yan tai xuan rang ni shun jian sha yan (Aight)
이 화려한 무대가 널 눈 멀게 할거야 (Aight)

[시우민] 恐?放在后 [All] Let out the beast!
K?ngju fang zai hou Let out the beast!
두려움은 뒤로 하고 Let Out The Beast!

[시우민] 自信?在手 [All] Let out the beast!
Zixin zhu? zai sh?u Let out the beast!
자심감을 쥐어 Let Out The Beast

[시우민] ?起手 [All] Let out the beast! x3
J? q? sh?u Let out the beast! x3
손을 들어 Let Out The Beast! x3

([첸] I will show it to my world)

[크리스] 恐?放在后 [All] Let out the beast! ([첸] Let it out!)
K?ngju fang zai hou Let out the beast! (Let it out!)
두려움은 뒤로 하고 Let Out The Beast! (Let It Out)

[크리스] 自信?在手 [All] Let out the beast! ([첸] Let it out!)
Zixin zhu? zai sh?u Let out the beast! (Let it out!)
자심감을 쥐어 Let Out The Beast! (Let It Out)

[크리스] 一起吼 [All] Let out the beast! x3
Y?q? h?u Let out the beast! x3
소리 질러 Let Out The Beast! (Let It Out) x3

EXO Let Out The Beast Chinese Ver.ルビ+歌詞+日本語訳
EXO-M (엑소엠) - Let Out The Beast (让出兽) Lyrics (Color Coded) [Eng/Pinyin/Chinese - HD/1080p]
【FANMADE】EXO-Let Out The Beast MV (Chinese Ver.)
Nightcore - Let Out The Beast (EXO Chinese Ver.)